ปั๊มซับเมอร์สคุณภาพสูงจาก USA มอเตอร์แฟรงคลิน ปั๊มน้ำบาดาลเชเฟอร์ ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
Featured products

ชุดปั้มน้ำบาดาล 1 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-07 (70LD1P4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาลแฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 7 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 40 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 52 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 1.5 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-10 (70LD15P4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาลแฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 10 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 56 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 72 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 2 แรงม้า FRANKLIN รุ่น TRI25-14 (70LD2S4-PEXB)

ชุดปั้มน้ำบาดาล ฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ สแตนเลส 14 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 1-1/4 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 70 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 84 เมตร และปริมาณน้ำ 32 ลิตร/นาที อัตราส่ง (Head) 70 เมตร

- เหมาะสำหรับบ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
- งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
- งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
- งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61

ชุดปั้มน้ำบาดาล 2HP FRANKLIN

ชุดปั้มน้ำบาดาล แฟรงคลินจากอเมริกา สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ เทอโม พลาสติก 14 ใบพัด ขนาดท่อส่งน้ำ 2 นิ้ว ถ้าปริมาณน้ำ 100 ลิตร/นาที อัตราส่ง 55 เมตร และปริมาณน้ำ 82 ลิตร/นาที อัตราส่ง 30 เมตร

A pump is used to extract water or another type of liquid from a borehole. Boreholes are narrow shafts drilled vertically into the ground, usually for the purposes of extracting petroleum, water, or other types of natural gas from below the ground. Franklin’s pumps are suitable for a variety of uses such as agriculture, Industrial or producing water in the village.

A submersible motor is an electric motor which can operate while being submerged in water. This sealed motor is typically found in use on pumps. Both sump pumps and water wells use a submersible motor to power the pumping mechanism used in the system. Due to the submersion in water, it is critical that all electrical connections be made water-tight to prevent damage to the motor as well as to anyone working on the unit.

Consist of Control Box, motor protection devices (SUBMONITOR) and Other Borehole Pump Accessories.

 • FRANKLIN PUMP 6" 20HP 97SR15F85-0366

  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมขนาดใหญ่
  ในพื้นที่ขาดระบบชลประทาน
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูง สามารถใช้กับสภาพน้ำที่มีค่า ph น้อยกว่า ph 7
  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง ไร้ปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก
  จากเครื่องสูบน้ำ พร้อมเช็ควาล์วสแตนเลสในตัว
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  งานภาคการเกษตรกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
  สำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 6 นิ้ว

 • FRANKLIN PUMP 2 HP 35GPM 14S 2"

  เครื่องสูบน้ำเชเฟอร์ สำหรับบ่อบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ
  น้ำปนทราย เพราะอุปกรณ์ภายในทนการขัดสีของทรายได้เป็นอย่างดี
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 2 นิ้ว

 • FRANKLIN PUMP 6" 7.5 HP 15M3/H 10-STAGES

  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล เพื่อการสูบน้ำปริมาณมาก
  สามารถใช้ได้กับทุกสภาพน้ำบาดาล เนื่องจากตัวเรือนและเพลา
  ผลิตจากสแตนเลส
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินมอเตอร์
  เพื่อการสูบน้ำปริมาณมาก และสามารถต่อกับมอเตอร์ที่มีขนาด 4 นิ้ว ละ 6 นิ้ว
  สำหรับบางรุ่น ทั้งยังสามารถใช้ได้กับทุกสภาพน้ำบาดาล
  เนื่องจากตัวเรือนและเพลา ผลิตจากสแตนเลส
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  งานภาคการเกษตรกรรม ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
  สำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 3 นิ้ว

 • FRANKLIN PUMP 4" 2 HP 25GPM 14-STAGE

  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  วัสดุ (MATERIALS)
  -ท่อทางส่ง (Discharge Head) และฐานเครื่องสูบน้ำ (Bottom Bracket)
  ผลิตจากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
  (Thermoplastic) สำหรับรุ่น 0.5-1.5hp และผลิตจากสแตนเลส สำหรับรุ่น 2hp
  -ใบพัด (Impeller) ผลิตจาก Celcon
  -ช่องส่งน้ำ (Diffuser) ผลิตจาก Noryl
  -เรือนปั๊ม (Casing) ผลิตจากStanless Steel
  -เพลาหกเหลี่ยม (Hex Pump Shaft), ขอต่อเพลามอเตอร์(Shaft Couping)
  ผลิตจาก สเตนเลส (Stainless Steel)
  -ซีลแหวนรองยางเรซิน ,ดุมซีลสแตนเลส, ซีลรองสแตนเลส
  -Chack valve ผลิตจาก Thermoplastic

 • FRANKLIN PUMP 1 HP TRI15-10(45LD1P4-PEXB

  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล ผลิตโดยโรงงานแฟรงคลินอิเลคทริคมี
  การออกแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่ดีขึ้น
  สามารถทำการสลัดทรายได้ดียิ่งขึ้น
  โดยอาศัยระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system)
  ตลอดเวลาขณะทำการสูบส่ง
  และเสริมความแข็งแกร่งภายในต่อการขัดสีจากทรายเพิ่มขึ้น ด้วยการปรับปรุงซีล
  (Seal)
  ภายในถึง 3จุดด้วยกัน จึงสามารถใช้เครื่องสูบน้ำกับทุกสภาพน้ำปนทราย
  เหมาะสำหรับการใช้งาน
  -บ่อสูบน้ำบาดาลสำหรับผลิตน้ำใช้ภายในชีวิตประจำวันทั่วไป
  หรือการผลิตน้ำสำหรับประปาหมู่บ้าน
  -งานภาคการเกษตรกรรม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในสวน, ไร่, นา
  -งานภาคฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสำรอง
  หรือน้ำสำหรับใช้ในขบวนการเลี้ยงสัตว์
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในขบวนการผลิต
  สำหรับพื้นที่ที่การชลประทานไม่ครอบคลุม
  -งานภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม มั่นใจด้วยมาตรฐาน NSF/ANSI 61
  มีความปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำดื่ม
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  -ขนาดท่อส่ง (Discharge Size) 1 1/4 นิ้ว
  -พิกัดกำลังมอเตอร์ต้นกำลัง 0.5 - 2 แรงม้า (hp)
  -ปริมาณน้ำ (Capacity) 30 - 70 ลิตร/นาที (l/min)
  -อุณหภูมิน้ำสูงสุด (Maximun water temperature) 49 Co
  วัสดุ (MATERIALS)
  -ท่อทางส่ง (Discharge Head) และฐานเครื่องสูบน้ำ (Bottom Bracket)
  ผลิตจากเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
  (Thermoplastic) สำหรับรุ่น 0.5-1.5hp และผลิตจากสแตนเลส สำหรับรุ่น 2hp
  -ใบพัด (Impeller) ผลิตจาก Celcon
  -ช่องส่งน้ำ (Diffuser) ผลิตจาก Noryl
  -เรือนปั๊ม (Casing) ผลิตจากStanless Steel
  -เพลาหกเหลี่ยม (Hex Pump Shaft), ขอต่อเพลามอเตอร์(Shaft Couping)
  ผลิตจาก สเตนเลส (Stainless Steel)
  -ซีลแหวนรองยางเรซิน ,ดุมซีลสแตนเลส, ซีลรองสแตนเลส
  -Chack valve ผลิตจาก Thermoplastic

 • FRANKLIN MOTOR 15HP 460/380 3PH

  การใช้งานทั่วไป (Motor 15 Hp 6 นิ้ว)เป็นมอเตอร์
  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล เพื่อการสูบน้ำปริมาณสูง
  พร้อมสายไฟ 100"
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  มอเตอร์แฟรงคลืน อิเลคทริค สำหรับบ่อบาดาล
  เหมาะสำหรับเป็นต้นกำลังขับเครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยการออกแบบที่แยกอิสระ
  สามารถประกอบเครื่องสูบน้ำบาดาลได้ตามความต้องการ
  ให้กำลังเต็มประสิทธิภาพทนทุกสภาพน้ำบาดาลด้วยโครงสร้างสแตนเลส
  ระบบการหล่อลื่นด้วยน้ำ ประกอบ Lighting Arrestors ภายในป้องกันแรงดัน
  สำหรับมอเตอร์ 5 แรงม้าลงมา ระบบป้องกันขดลวดภายในด้วยเรซินลิขสิทธิ์เฉพาะ
  ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพมานานมากกว่า 60 ปี
  มั่นใจด้วยมาตรฐาน
  UL 778 recognized ( North American voitages )
  CSA certified
  ANSI/NSF 61 certified
  Industry standard NEMA mounting dimensions
  ข้อมูลจำเพาะ (SPECIFICATIONS)
  มอเตอร์ขนาด 6 นิ้ว 380 V. แบบ DOL

 • CABLE ELEC. PIGTAIL 3W-W/GRD 48"

  หัวขั้วสายไฟมอเตอร์ ( Led Wire ) แฟรงคลิน
  ยาว 48 นิ้ว สำหรับต่อขั้วมอเตอร์ขนาด 0.5 - 2.0 Hp

 • FRANKLIN BOX CONTROL 1/2HP 1PH 220V

  กล่องสวิทซ์ควบคุม ( Control Box ) แฟรงคลินขนาด 1/2 HP
  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส 220 VAC 50 Hz เท่านั้น
  การใช้งานโดยทั่วไป (APPLICATIONS)
  เป็นการออแบบ QUICK DISCONNECT (QD)
  ออกแบบใช้งานสำหรับมอเตอร์ แฟรงคลินจนถึงขนาด 1 แรงม้า
  แบบ 220 โวลต์ 50เฮิร์ท แบบ 3 สาย
  การใช้งานง่าย เพียงต่อตามวงจรที่ติดภายในกล่องควบคุม

©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers