Go
Up
 
ปั๊มบาดาลคุณภาพสูงจาก อเมริกา มอเตอร์แฟรงคลิน ปั๊มน้ำบาดาลเชเฟอร์ ตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์

ปั๊มน้ำบาดาล

เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มน้ำบาดาล) Borehole Pumps เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสูบน้ำหรือของเหลว จากบ่อบาดาลที่ถูกเจาะลงไปใต้ผิวดินในแนวดิ่ง ส่วนใหญ่ถูกใช้ในการสูบน้ำ  น้ำมัน หรือแม้กระทั่งก๊าซธรรมชาติใต้ผิวดิน ปั๊มน้ำบาดาลของ franklin เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น งานภาคการเกษตร งานภาคอุตสาหกรรม หรือใช้ผลิตน้ำปะปาภายในหมู่บ้าน

มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล

มอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล  เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ในขณะที่จุ่มอยู่ใต้น้ำ มอเตอร์ชนิดนี้จะถูกใช้งานกับปั๊มน้ำ ทั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มและปั๊มบาดาล  โดยมอเตอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกของปั๊มน้ำ ระบบการเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานของมอเตอร์ใต้น้ำ ด้วยโครงสร้าง การปิดผนึกที่หนาแน่น เพื่อป้องกันความเสียหายกับมอเตอร์ และทุกอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ปั๊มน้ำบาดาล

อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาล

ประกอบไปด้วย กล่องสวิทซ์ควบคุม ( Control Box ) ,อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ (SUBMONITOR )และ อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาลอื่นๆ (Other Borehole Pump Accessories)

©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก